Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvem er Sundhedscentret?

Sundhedscenteret består bl.a. af et sundhedsteam, og er en lille enhed i kommunen, som varetager sundhedsfremmende og forebyggende opgaver.

Hovedopgaven er at have tilbud, der kan støtte mennesker med kronisk sygdom, kræft og andre sundhedsudfordringer i at mestre hverdagslivet. Der tilbydes afklarende samtale og kursusforløb.

Der samarbejdes med arbejdsmarkedsområdet om undervisning i forhold til kost og livsstil for ledige samt med børneområdet f.eks. skolerne om undervisning i sundhedstemaer.
Herudover deltager vi i forskellige tværgående arrangementer og kan f.eks. stille op med stand med pjecer, vejledning og sundhedstjek.

 

Sundhedsteamet's sundhedskonsulenter:

  • Forløbskoordinator Lene Christensen (ergoterapeut)
  • Forløbskoordinator Joan Gaasdal Jakobson (sygeplejerske)
  • Sundhedskonsulent Lene Steinke Johansen (diætist)
  • Sundhedskonsulent Camilla Clausen (professionsbachelor i ernæring og sundhed) 
  • Sundhedskonsulent Tina Saaeby Harndahl (sygeplejerske)
  • Leder af sundhedsteamet Margit Andersen
     

Se mere om tilbud fra sundhedsteamet her på kommunens hjemmeside 

 

 

Velfærdshuset
Ole Bendix Vej 3
7330 Brande
E-mail: hjalpemidler@ikast-brande.dk