Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Siddestillingsanalyse

Siddestillingsanalyse er et tilbud til kørestolsbrugere med svær siddeproblematik.

En siddestillingsanalyse består af først af en samtale, hvor din problematik, dine behov og ønsker afdækkes.

Hernæst foretages en fysisk undersøgelse siddende og liggende for, at afdække muligheder og begrænsninger i forhold til den siddende stilling i kørestol.
Under undersøgelsen tages foto til brug i det videre forløb.
Samtale og undersøgelse forventes at tage sammenlagt ca. 2 timer.

Efter mødet udarbejder terapeuterne en plan for mulige løsningsforslag.
Resultaterne af siddestillingsanalysen bruges til at tilpasse kørestolen, så du kan fungere bedre i din hverdag.

Dem der har gavn af en siddestillingsanalyse er bl.a. dig, som har svære siddeproblemer, og har vanskeligt ved at indtage og opretholde en siddestilling. Det kan også være dig, som har fejlstillinger eller behov for forebyggelse af disse. Endvidere dig som er tryksårstruet, har tryksår, eller hvis du har smerter i forbindelse med siddestilling i kørestol.

 

Velfærdshuset
Ole Bendix Vej 3
7330 Brande
E-mail: hjalpemidler@ikast-brande.dk